Op donderdag 12 maart 2020 hebben het RIVM en de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. ESPEQ onderschrijft deze maatregelen, maar neemt tevens aanvullende maatregelen vanuit de overtuiging dat het bijeen brengen van groepen personen in verschillende samenstelling zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Daarom heeft ESPEQ, na overleg met de onderwijspartners, op vrijdag 13 maart 2020 het volgende besloten:

Voor wat betreft school en werken:

 • ‍De wekelijkse schooldag komt tot nader bericht te vervallen. Wij vragen je op deze dagen, in overleg met je bedrijf, aan het werk te gaan. Geplande schoolexamens gaan mogelijk wel door; overleg dit met je mentor.
 • De cursussen die bij ESPEQ georganiseerd worden komen eveneens te vervallen. Deelnemers aan de geplande cursussen worden individueel geïnformeerd en gevraagd om aan het werk te gaan.
 • Geplande scholing in de opleidingswerkplaats, bijvoorbeeld het afleggen van praktijktentamens of examentraining, komt te vervallen.
 • Werknemers die momenteel niet (of nog niet) werkzaam zijn bij een leerbedrijf, worden verwacht in de werkplaats.

Overige maatregelen:

 • Als je gezondheidsklachten hebt, zoals verkoudheid of koorts, dan blijf je thuis en meldt je je ziek bij ESPEQ.
 • In de bouw is thuis werken erg lastig, volg hierin het beleid van het bedrijf waar je aan uitgeleend bent.
 • Wij verwachten van onze medewerkers dat je een verantwoorde afweging maakt of je in je privéleven sociale of culturele evenementen bezoekt.
 • Onze arbeidsbemiddelaars / buitendienst zullen komende periode zoveel mogelijk telefonisch / mail contact onderhouden en de reguliere werkbezoeken uitstellen. Ons streven is, om wekelijks contact te hebben met leerlingen en inlenende bedrijven.
 • Administratief personeel van ESPEQ zal zo veel als mogelijk vanuit huis werken. Hierdoor kan het zijn er vertraging ontstaat in de communicatie. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken.

De gedragsrichtlijnen blijven onverkort van kracht:

 • ‍Schud geen handen.
 • Was handen regelmatig.
 • Hoesten nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Vragen over het corona virus? Neem dan contact op met het landelijk informatiepunt van het RIVM via 0800-1351, dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Actuele informatie van het RIVM op internet vindt u hier.
Een volledig overzicht van de maatregelen die de overheid op dit moment voorschrijft, vindt u hier.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt