Venster Sluiten

Beton is het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld.

Logisch, want het is sterk en duurzaam, wordt gemaakt metlokaal verkrijgbare materialen en kan zowat elke gewenste vorm aannemen!

Maar om ook de beste kwaliteit te krijgen, is veelmoeilijker dan het lijkt!

Bij veel bouwwerken is beton een onmisbaar product. Vooreen goed eindresultaat is aandacht voor de verwerking van ter plaatse gestortbeton en prefab betonelementen essentieel. Kennis en vakmanschap zijn daarbijbelangrijke voorwaarden.

 

Opzet van de cursus is praktisch, door middel vanpraktijkvoorbeelden wordt de lesstof (theorie) behandeld. Grootste gedeelte vande cursus is praktijk of te wel “handen uit de mouwen”. Hiervoor is eenbouwplaats ingericht waarbij je de diverse betonproducten kunt zien en mee kangaan werken.

Doelgroep:
Beginnende (productie) medewerkers in de betonbouw. Vooropleiding of -kennis Vmbo-niveau
Doel:
Door middel van praktijkvoorbeelden wordt de lesstof (theorie) behandeld. Grootste gedeelte van de cursus is praktijk of te wel “handen uit de mouwen”. Hiervoor is een bouwplaats ingericht waarbij je de diverse betonproducten kunt zien en mee kan gaan werken.
Resultaat:
Certificaat van deelname
Adviesprijs:
€ 900,00 p.p. excl. BTW en incl. accommodatie, cursusmateriaal en certificaat van deelname
Duur:
4 daags

Beton en wapening (theorie).

Dagdeel: 1

Onderwerpen die behandeld worden:

·        Beton

·        Regelgeving

·        Sterkteklassen

·        Milieuklassen

·        Sterkteontwikkeling

·        Krimpgedrag

·        Wapening

Korte uitleg over deverschillende onderdelen:

·        Cijfers over betonmortelvolume in Nederland enper segment

·        Wat is beton en wat zijn de kenmerken,toeslagmaterialen, verschillende soorten beton, verharden van beton

·        Aantal voorbeelden wat gemaakt is van beton

·        Regelgeving beton: constructief,betontechnologisch en uitvoering

·        NEN-EN 206 / NEN 8005, Sterkteklassen, Milieuklassen,Consistentieklassen, Chloride klassen en Gewichtsklassen

·        Bekijken en onderzoeken Bestek enbestektekeningen, werktekeningen beton

·        Sterkteontwikkeling beton

·        Krimpgedrag, diverse zaken zoalstemperatuurkrimp en plastische krimp

·        Uitvoering, gewogen rijpheid en wanneerontkisten

·        Nabehandelen van beton en klasse A, B en C

·        Wapening, soorten en plaatsing van wapening.

·        Hoofdwapening, inklemmingswapening, verdeelwapening,dwarskrachtwapening, transsportwapening, ponswapening en voor- of nagespannenwapening etc.

·        Afstandhouders

·        Scheurpatronen in beton

·        Nacontrole van beton

·        Kwaliteitscontrole van beton

 

Tijdens de cursus worden werktekeningen gebruikt.

Dagdeel: 2

Korte uitleg over deverschillende onderdelen:

Tijdens dit dagdeel worden de cursisten ontvangen bij eenbetonmortelcentrale.

·        Samenstelling van beton

·        Kwaliteitseisen beton, produceren en transporterennaar bouwlocatie

·        Bepalen van de zetmaat (kegel van Abrams)

·        Kubussen druksterkte in relatie tot sterkteklassen

·        Kwaliteitscontrole tijdens het bouwproces

Balkbekisting (hout/EPS) en wandbekisting of kolombekisting (praktijk).

Dagdeel: 3 + 4

Bekistingen maken,plaatsen en ontkisten (demonteren)

 

De betontimmerman voert de detailmaatvoering voor hetbekistingswerk uit. Controleren van zijn eigen werk is hierbij belangrijk. Debetontimmerman heeft als taak om er voor te zorgen dat het bekistingswerk op dejuiste plaats staat (maatvoeren).

De betontimmerman maakt alle traditionele bekistingen.Hij brengt de maatvoering over zodat de vorm en de afmeting van het bouwwerken/of product exact kloppen. Na het maken van de benodigde samenstellendeonderdelen, al dan niet in een werkplaatsloods op het werk, plaatst hij debekisting op de gewenste locatie. Hij plaatst de bekisting inclusief desparingen en voorzieningen voor in te storten onderdelen (itso). Hijondersteunt of versterkt (afstandhouders, schoren, onderstempeling etc.) debekisting zodanig dat de vormvastheid en veiligheid gewaarborgd blijven.

 

De betontimmerman ontkist veelal samen met collega's hetgestorte werk. Hij demonteert zodanig dat de kist los is van het beton maar ookdat de elementen met zo min mogelijk werk weer toegepast dan wel opgeslagen,hergebruikt of afgevoerd kunnen worden. Hij slaat bekistingsmateriaal op

 

De cursist leert

·        Maatvoering voor bekistingswerk uit te zetten.

·        De bekisting voor collega’s veilig, volgenstekening en op maat te stellen.

De cursistbeheerst

·        Nauwkeurige maatvoering van bekistingswerk.

·        Het leveren van werk van gewenste kwaliteit.

·        Het lezen van werktekeningen.

·        Het werken volgens voorgeschreven procedures en(veiligheids)voorschriften.

Prefab (hijsen, stellen en tijdelijke schoorvoorzieningen)bekistingssystemen (theorie).

Dagdeel: 5

Dit dagdeel wordt gepresenteerd door leveranciers DOKA en Hendriksonder begeleiding van de docent.

Bekistingen makenen plaatsen

De betontimmerman maakt systeembekistingen. Hij brengt demaatvoering over zodat de vorm en de afmeting van het bouwwerk en/of productexact kloppen. Na het maken van de benodigde samenstellende onderdelen, al danniet in een werkplaatsloods op het werk, plaatst hij de bekisting op degewenste locatie. Hij plaatst de bekisting inclusief de sparingen envoorzieningen voor in te storten onderdelen (itso). Hij ondersteunt ofversterkt (afstandhouders, schoren, onderstempeling etc.) de bekisting zodanigdat de vormvastheid en veiligheid gewaarborgd blijven. Tot slot controleert hijzijn eigen werk.

 

De cursist leert

·        Welke soorten bekistingssystemen beschikbaarzijn.

·        Technisch inzicht en het lezen van werktekeningen.

·        Het plaatsen/zekeren van prefab elementen.

·        Het werken volgens voorgeschreven procedures en(veiligheids)voorschriften.

·        Het juiste elementis veilig en volgens eisen geplaatst en gezekerd.

 

Cursusagenda

Sorry. Momenteel geen cursussen in de agenda.