Venster Sluiten

BHV (Bedrijfshulpverlening) herhaling + AED (ook CODE95)

bekijk cursusAgenda

‘Oefening baart kunst’ een oud gezegde die zeker in de relatie met bedrijfshulpverlening geen loze kreet is. Om onder andere aan de wettelijke eisen te voldoen is het zaak uw bedrijfshulpverleners regelmatig een opfristraining aan te bieden. Hierin wordt het geleerde herhaald en eventuele vernieuwde inzichten worden overgebracht.

De Arbowet (artikel 22) verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening als een uitvloeisel van algemene verplichting tot arbozorg. Het gaat echter om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel voor wat betreft de veiligheid van werknemers als bedrijfseconomisch. Per jaar wordt in bedrijven ongeveer 300.000 maal eerste hulp bij ongevallen verleend. In circa 3.000 gevallen moet de getroffen persoon in een ziekenhuis worden opgenomen.

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om eens per jaar deze zaken grondig door te nemen.

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat grofweg uit twee delen welke elk een dagdeel in beslag nemen. Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te verlenen hulp. In het tweede deel leert u brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren. De lesstof is in beide delen praktisch van aard.

Doelgroep:
Medewerkers in diverse bedrijfstakken die deel uitmaken van de BHV-organisatie van het bedrijf.
Doel:
Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en vaak grote schade voorkomen. Dus alle reden om eens per jaar deze zaken door te nemen.
Resultaat:
Competentietoets.
Adviesprijs:
€ 145,00
Duur:
1 dag

Prijs o.b.v. open inschrijving. Er is een minimum aantal deelnemers van 8 personen benodigd.

Inclusief:

  • catering
  • accommodatie
  • cursusmateriaal
  • pasje op creditcard formaat

Exclusief:

  • BTW

Cursusagenda

Datum:
30/1/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
13/2/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
10/3/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
9/4/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
7/5/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
11/6/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
9/7/2020
+
+
+
Tijd:
08:30 - 16:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol