Venster Sluiten

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend.

De onderwerpen voor de cursus bestaat op hoofdlijnen uit:

  • wet- en regelgeving
  • veiligheid, gezondheid en welzijn
  • risicobeheersing, rol van Arbo diensten
  • taken en verantwoordelijkheden / werkplekinspectie
  • ongevalregistratie, fysieke belasting en arbeidsmiddelen
  • ARbo verzuimbeleid, verzuimkosten, gevaarlijke stoffen en PBM's
  • Risico-analyse profielen
Doelgroep:
Medewerkers in de timmerindustrie die deel uit maken van de organisatie van het bedrijf m.b.t. arbeidsomstandigheden. Conform ARBO-weg 1 juli 2005.
Doel:
Het aanleren van basiskennis en vaardigheden om de werkgever, OR en of PV te adviseren en te ondersteunen ten aanzien van bedrijfsrisico’s, Arbo en milieu.
Resultaat:
certificaat van deelname
Adviesprijs:
€ 275,00 excl. BTW
Duur:
1 dag

Prijs o.b.v. open inschrijving. Er is een minimum aantal deelnemers van 10 personen benodigd. Op deze cursus kunnen zich maximaal 14 deelnemers inschrijven!

Inclusief:

  • Accommodatie
  • Catering
  • Certificaat van deelname

Cursusagenda

Sorry. Momenteel geen cursussen in de agenda.