Venster Sluiten

Wat is VCA?

De afkortingen VCA komt van V(eiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen aan de veiligheidseisen die door de Arbowetgeving verplicht zijn. Als operationeel leidinggevende dient u VOL-VCA gecertificeerd te zijn.

VIL-VCU is vergelijkbaar maar draait om Veiligheid en Gezondheid voor Uitzendorganisaties. VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van de uitzendorganisatie.

Waarom moet u zich certificeren?

Als medewerker of operationeel leidinggevende in een VCA-gecertificeerd bedrijf, zult u verplicht worden om VCA gecertificeerd te zijn. Dit zal ook gelden als u als zzp-er wordt ingehuurd.

Na 10 jaar is men verplicht opnieuw examen te doen om aan te kunnen tonen dat men over voldoende kennis beschikt om het diploma te behouden. Omdat er in 10 jaar tijd diverse zaken veranderen, is het van belang om de kennis op te frissen. en deel te nemen aan de cursusdag.

Deze cursus bereidt voor op het examen 'Basisveiligheid (VCA)'. Vanaf 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat basisveiligheid verplicht voor alle operationele medewerkers in bedrijven die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Arbowet: wetten, plichten en rechten
 • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
 • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
 • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
 • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
 • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
 • Werken op hoogte: ladders en steigers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
 • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico's
  In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.
Doelgroep:
Medewerkers uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform VCA-norm.
Doel:
Basisveiligheid (VCA) voorheen 'Veiligheid 1 (VVA-1)' is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving.
Resultaat:
((inter-)nationaal erkend diploma 'Basisveiligheid (VCA)'.
Adviesprijs:
€ 189,00 excl. BTW
Duur:
1 dag

Prijs o.b.v. open inschrijving. Er is een minimum aantal deelnemers van 10 personen benodigd. Op deze cursus kunnen zich maximaal 20 deelnemers inschrijven!

Inclusief:

 • Accommodatie
 • Catering
 • Cursusboek (dit is een leenboek en dient na afloop bij de docent te worden ingeleverd)
 • Examen
 • Certificaat en pasje op creditcardformaat

Cursusagenda

Datum:
4/2/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
5/3/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
7/4/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
7/5/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
9/6/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol
Datum:
30/6/2020
+
+
+
Tijd:
08:00 - 17:00
Locatie:
W.M. Dudokweg 66 te Heerhugowaard
Aanmelden
Inschrijving gesloten
Let op: bijna vol