Maatregelen rondom Corona virus

Geschreven op
16/3/2020

Maatregelen ESPEQ ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus

Op donderdag 12 maart 2020 hebben het RIVM en de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. ESPEQ onderschrijft deze maatregelen, maar neemt tevens aanvullende maatregelen vanuit de overtuiging dat het bijeen brengen van groepen personen in verschillende samenstelling zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Daarom heeft ESPEQ, na overleg met de onderwijspartners, op vrijdag 13 maart 2020 het volgende besloten:

Voor wat betreft school en werken:

 • De wekelijkse schooldag komt tot nader bericht te vervallen. Wij vragen je op deze dagen, in overleg met     je bedrijf, aan het werk te gaan. Geplande schoolexamens gaan mogelijk wel door; overleg dit met je     mentor.
 • De cursussen die bij ESPEQ georganiseerd worden komen eveneens te vervallen. Deelnemers aan de    geplande cursussen worden individueel geïnformeerd en    gevraagd om aan het werk te gaan.
 • Geplande scholing in de opleidingswerkplaats, bijvoorbeeld het afleggen van praktijktentamens of    examentraining, komt te vervallen.
 • Werknemers die momenteel niet (of nog niet) werkzaam zijn bij een leerbedrijf, worden verwacht in de    werkplaats. 

Overige maatregelen:

 • Als je gezondheidsklachten hebt, zoals verkoudheid of koorts, dan blijf je thuis en meldt je je ziek bij ESPEQ.
 • In de bouw is thuis werken erg lastig, volg hierin het beleid van het bedrijf waar je aan uitgeleend bent.
 • Wij verwachten van onze medewerkers dat je een verantwoorde afweging maakt of je in je privéleven sociale of culturele evenementen bezoekt.
 • Onze arbeidsbemiddelaars / buitendienst zullen komende periode zoveel mogelijk telefonisch / mail    contact onderhouden en de reguliere werkbezoeken uitstellen. Ons streven is, om wekelijks contact te    hebben met leerlingen en inlenende bedrijven.
 • Administratief personeel van ESPEQ zal zo veel als mogelijk vanuit huis werken. Hierdoor kan het zijn er    vertraging ontstaat in de communicatie. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken.

De gedragsrichtlijnen blijven onverkort van kracht:

 • Schud geen handen.
 • Was handen regelmatig.
 • Hoesten nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Vragen over het corona virus? Neem dan contact op met het landelijk informatiepunt van het RIVM via 0800-1351, dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Actuele informatie van het RIVM op internet vindt u hier.
Een volledig overzicht van de maatregelen die de overheid op dit moment voorschrijft, vindt u hier

Geschreven op
16/3/2020