Nieuwe examens bouwopleidingen!

Geschreven op
1/5/2019

De afgelopen 20 jaar hebben de timmer- en metselleerlingen praktijktentamens gemaakt voor het afronden van het praktijkgedeelte van de opleiding. In de huidige opleiding wordt het praktische gedeelte van de opleiding afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid, de eerste deelnemers starten hiermee vanaf 13 mei 2019.

We wensen alle deelnemers alvast veel succes!

Geschreven op
1/5/2019