Arbo en veiligheid | 119-307 | Agenda Aanmelden

BHV (Bedrijfshulpverlening) zelfstudie + AED (ook CODE95)

Inhoud van de cursus:

Het volledig uitsluiten van bedrijfsongevallen is onmogelijk: zelfs bij de best beveiligde bedrijven zal van tijd tot tijd een incident of ongeluk plaatsvinden. Ook een goed beveiligde werkgever is daarom verplicht zich grondig voor te bereiden op ongelukken of rampen. Deze 'bedrijfshulpverlening (BHV)' is er voor als het toch mis gaat.

 
Van de werkgever worden geen wonderen verwacht. Bij het uitbreken van brand of als er een ongeluk plaatsvindt moet de werkgever volgens de Arbowet die voorzorgsmaatregelen hebben getroffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Het gaat hierbij minimaal om: 
  • Het bieden van eerste hulp volgens de nieuwe richtlijnen (levensreddende handelingen);
  • Het snel en adequaat kunnen bestrijden van eventuele brand;
  • Het vermogen om in noodsituaties het personeel snel en adequaat te alarmeren en evacueren (ontruiming);
  • Het juist communiceren en afstemming met externe hulpverleners.

Inhoud van de cursus:
 
De cursus bestaat grofweg uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te verlenen hulp. In het tweede deel leert u brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren.