Arbo en veiligheid | | Aanmelden

Preventiemedewerker Timmerindustrie

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend.

De onderwerpen voor de cursus bestaat op hoofdlijnen uit:

  • wet- en regelgeving
  • veiligheid, gezondheid en welzijn
  • risicobeheersing, rol van Arbo diensten
  • taken en verantwoordelijkheden / werkplekinspectie
  • ongevalregistratie, fysieke belasting en arbeidsmiddelen
  • ARbo verzuimbeleid, verzuimkosten, gevaarlijke stoffen en PBM's
  • Risico-analyse profielen