Arbo en veiligheid | | Agenda Aanmelden

VCA Basis herhaling (ook CODE 95)

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vernieuwingen rond de Arbowet: wet, plichten en rechten
 • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
 • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
 • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
 • Besloten ruimten en werkvergunningen: vergunningsplicht en risico's
 • Gereedschapsmachines en handgereedschappen
 • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
 • Nieuwe regels werken op hoogte: ladders en steigers
 • Elektriciteit (nieuw item)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM’

  Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen.