Arbo en veiligheid | | Agenda Aanmelden

VCA VOL herhaling (ook CODE 95)

Inhoud van de cursus: 

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten
  • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
  • Werken op hoogte: ladders en steigers
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
  • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico's

In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.