Arbo en veiligheid | | Agenda Aanmelden

VCA VOL zelfstudie inclusief examen (ook CODE 95)

Wat is VCA VOL? 

De afkortingen VCA komt van V(eiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen aan de veiligheidseisen die door de Arbowetgeving verplicht zijn. Als operationeel leidinggevende dient u VOL-VCA gecertificeerd te zijn.

Waarom moet u zich certificeren?

Als medewerker of operationeel leidinggevende in een VCA-gecertificeerd bedrijf, zult u verplicht worden om VCA gecertificeerd te zijn. Dit zal ook gelden als u als zzp-er wordt ingehuurd.

Na 10 jaar is men verplicht opnieuw examen te doen om aan te kunnen tonen dat men over voldoende kennis beschikt om het diploma te behouden. Omdat er in 10 jaar tijd diverse zaken veranderen, is het van belang om de kennis op te frissen. en deel te nemen aan de cursusdag.

Inhoud van de cursus:

 
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten
 • Risico's en preventie: begrippen en maatregelen
 • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
 • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
 • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
 • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico's
 • Werken op hoogte: ladders en steigers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
 • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico's

  In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.