Arbo en veiligheid | | Aanmelden

Veilig en Gezond Werken voor de Timmerindustrie

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend.

Werkwijze:
De cursus Veilig en Gezond Werken bestaat uit twee dagdelen waarin deelnemers door een variëteit aan leerstof en leervormen enthousiast gemaakt worden voor het thema Arbo. Vooraf worden cursisten door een vragenlijst gestimuleerd om over veilig en gezond werken na te denken. Tijdens de cursus wordt de interactie gezocht met de deelnemers, door bijvoorbeeld een quiz en een groepsopdracht over bewustwording. Hiermee wordt veiligheid op een positieve manier gebracht die aansluit op een moderne bedrijfsvoering waarin de aandacht voor mens en proces (continue verbeteren) centraal staat.

Lestijden van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 uur (of nader te bepalen in overleg).

Kenmerken:

  • Interactief lesprogramma, gericht op bewustwording bij de deelnemers
  • Vaardigheden beoefenen in een veilige leeromgeving
  • In-company, dus op locatie bij u op het bedrijf
  • Sluit aan op Arbowet art 8: voorlichting en onderricht
  • Deelnemers ontvangen een certificaat
  • Volledig declarabel (voor bedrijven die de cao timmerindustrie volgen)