Arbo en veiligheid | | Agenda Aanmelden

Veilig werken aan de weg (ook CODE95)

Inhoud van de cursus:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Organisatie wegbeheer
  • Bebakening
  • Verkeersborden werken
  • Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen
  • Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom;
  • Verkeersveiligheid Arbo/VGW.

De lessen worden ondersteund met praktijkoefeningen waar diverse situaties kunnen worden op schaal nagebouwd. Tevens wordt gedegen examentraining verzorgd.