Vaktechniek | | Agenda Aanmelden

Bouwlood toepassen

Inhoud van de cursus:

Theorie:

 • Eigenschappen product lood
 • Verwerkingseisen
 • Alternatieven
 • Detailleringen
 • Gevolgen verkeerd aanbrengen
 • Milieuaspecten 

Praktijk:
 • Oefeningen gericht op diverse loodaansluitingen
 • Aanbrengen lood boven kozijnen
 • Uitdrijven van lood
 • Loodloketten
 • Detailleringen
 • Gevolgen verkeerd aanbrengen 
Deelnemers krijgen de gelegenheid om ter plekke eigen specifieke praktijksituaties in te brengen.
 
De cursus is 50% theorie en 50% praktijk. De deelnemers krijgen een naslagwerk mee.