Vaktechniek | | Aanmelden

Herkennen en voorkomen van bouwfouten

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend

Inhoud van de cursus:

In de cursus wordt aandacht besteed aan de nieuwe detailleringeisen die gesteld worden door het bouwbesluit. Ook komt het herkennen van gebreken en de daarvoor benodigde acties naar voren om zodoende faalkosten te reduceren.

Het is mogelijk dat de deelnemers eigen praktijksituaties naar voren brengen, gericht op het voorkomen van bouwfouten.