Vaktechniek | | Agenda Aanmelden

Herkennen van asbest

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend

Inhoud van de cursus:

  • Asbest; asbesthoudend materiaal, toepassingen en asbestvervangende materialen
  • Gezondheidsrisico's; schadelijke eigenschappen, opname in het lichaam, ziektebeelden welke veroorzaakt worden door asbest
  • Herkenning van asbest op de werkplek
  • Hoe te handelen bij herkenning; gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de juiste veiligheidsmaatregelen gelet op de omgeving en wettelijke bepalingen