Vaktechniek | | Aanmelden

Kennis modules Betonbouw B&U

Dit is een voorinschrijving, exacte datum nog niet bekend.

Inhoud van de cursus :

1 Betonmortel en beton
Wat is beton?
Grondstoffen: Grind, zand, vulstoffen, cement, water, hulpstof
Bindmiddelen: Cement

Wapening in beton
Betonstaal: matten, korven, stellen, tralieliggers, bijlegwapening
Functie van betonstaal: trekkracht, dwarskracht, krachtoverbrenging.

Gewapend betonconstructies
Toepassing in de omgeving, blootstelling, weerstand
Samenstelling van betonmortel
Soort cement
Grofheid van het grind, dichtheid van de wapening
Dekking op de wapening

2 Beton B&U
Fundering
Bekisting , Wanden-breedplaat
Gietbouw
Klimbekisting
Betonsamenstelling, druksterkte, plasticiteit, verharding
Transport op de bouwplaats
Storten en verdichten
Aanstorten van prefabbeton
Stortsnelheid, stijgsnelheid, bekistingsdruk
Afwerken, rijen
Nabehandelen
Onderstempeling, ‘schrikken’, ontkisten

3 Veiligheid en kwaliteit
Persoonlijke beschermingsmiddelen: PBM’s
Sterkteontwikkeling, verankering
Beton in de zomer of winter