Vaktechniek | | Agenda Aanmelden

Luchtdicht bouwen

Inhoud van de cursus:

Het bereiken van een goede luchtdichtheid is één van de voorwaarde om aan verplichtingen en geldende gestelde eisen te voldoen. Bij steeds meer projecten wordt door middel van infraroodopnamen en luchtdichtheidsmetingen, gecontroleerd of de energieprestatie in de praktijk overeenkomt met de energieprestatie waar de bouwvergunning op is verleend.

Herstellen van warmteverliezen (bv. openingen in de isolatie en onbedoelde luchtlekken) is vaak moeizaam en kostbaar. Om deze kosten te voorkomen is het belangrijk dat men goed geschoold is.

Tijdens deze cursus worden de cursisten bewust gemaakt in het belang van goed, deugdelijk bouwen en de kosten die hiermee bespaard kunnen worden. In een praktijkgedeelte wordt uitgebreid geoefend met het juist aanbrengen van diverse materialen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Isolatie
  • Luchtdichting
  • Ventilatie
  • Waterkering
  • Veel voorkomende vergissingen
  • Kwaliteit aangeleverde producten vanuit timmerfabrieken
  • Controles op functionaliteit
  • Gezondheid en comfort
  • Schijnveiligheid

Indien gewenst kan ESPEQ Plus voor u een specifieke branche- en/of bedrijfsgerichte training opstellen.