Vaktechniek | 119-026 | Aanmelden

Maatvoeren en Uitzetten

Inhoud van de cursus:

 • Bouwramen en hun maatvoering
 • De plaatsbepaling van het bouwwerk
 • Het plaatsen van de bouwramen
 • Het maatvoeren op de bouwplanken
 • Aanbrengen van verklikpunten
 • Waterpasinstrument
 • Uitvoeren van de diverse metingen
 • Overbrengen van hoogtes & afstand meten
 • Controleren vizierlijnen
 • Verplaatsen en inregelen van het instrument 
 • Uitvoeren van de diverse metingen t.o.v. peil en N.A.P. 

De inhoud van de cursus kan op verschillende niveaus worden gegeven en wordt op de deelnemers aangepast.