Vaktechniek | | Aanmelden

Tekening lezen

Voor een succesvolle bouw is de maatvoering van het grootste belang. Alle gegevens liggen vast in tekeningen. Het gaat erom hoe de gegevens van de tekeningen worden omgezet naar de praktijk op de bouw. Dat is een kritisch proces, want de tekeningen worden ingewikkelder en steeds meer mensen zijn betrokken in het bouwproces. Er wordt dus meer verwacht van uw medewerkers. Veel faalkosten kunnen voorkomen worden door het tijdig herkennen van fouten en onvolkomenheden op tekening. In deze eendaagse training staat het vinden en vooral controleren van de juiste gegevens op de tekening centraal

Inhoud van de cursus:

Globaal programma:

  • functie tekenwerk
  • tekening lezen algemeen (o.a. projectiemethoden, arceringen, soorten tekeningen)
  • relatie tekening en bestek
  • opdrachten a.d.h.v. tekeningen uit een referentieproject
  • maatberekeningen