Veilig werken met machines en materieel | | Agenda Aanmelden

Veilig werken met de heftruck (ook CODE 95)

Inclusief kanteltraining

De Arbowet verplicht de werkgever zijn medewerkers op te leiden voor de taken welke hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het besturen van een vorkheftruck of gelijkwaardige voertuigen. Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor doelmatig te zijn opgeleid en getraind. Met andere woorden dat een certificaat of diploma overlegd kan worden voor die personen welke deze taken uitvoeren. In deze cursus wordt een heftruckcertificaat behaald.

Inhoud van de cursus:

  • Arbowet: wetten, plichten en rechten
  • Risico's en preventie
  • Intern transport
  • Opslagmiddelen
  • Last- en zwaartepuntberekeningen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Techniek: verbrandingsmotor en elektromotor
  • Verkeer
  • Kantelgevaar: gericht op het automatiseren van juiste reactie

Tevens worden er praktijksituaties gecreëerd waarbij de kennis en vaardigheden worden getest en verbeterd. Middels een speciaal ontwikkelde kantelheftruck wordt de motorische vaardigheid getraind welke noodzakelijk is indien de heftruck onverhoopt mocht kantelen.