De Individuele Budgetrekening (IBR) voor schilders vervalt per 1 januari 2017

Maak uw werknemers erop attent dat de Individuele Budgetrekening per 1 januari 2017 vervalt. Ze kunnen nog tot 31 december 2016 gebruik maken van hun opgebouwde IBR budget. Als werkgever betaalde u tot 2014 0,4% werkgeverspremie een bijdrage aan de Individuele Budgetrekening van uw werknemers voor individueel beroeps gerelateerde cursussen. Per die datum is die bijdrage echter vervallen en bedraagt deze dus 0%. Het IBR-budget werd dus niet verder gevuld, maar het gereserveerde budget is wel blijven staan. Maar de regeling en het budget komen eind van dit jaar te vervallen. Uw werknemers hebben nog tot eind 2016 het recht om cursuskosten bij PGGM te declareren tot het bedrag van het voor hen gereserveerde IBR-saldo. Als de cursus die de werknemer zou willen volgen goedkoper is dan het budget dat hij nog op zijn IBR-rekening heeft staan, dan kan hij in principe de volledige cursuskosten declareren. Is de cursus die hij wil volgen duurder, dan zal hij het verschil in principe zelf moeten betalen.

Verletkosten

De IBR is een financiële faciliteit voor werknemers om individueel en op vrijwillige basis opleidingen en cursussen te volgen. De cursus moet verband houden met de huidige of een toekomstige functie. Ook de verletkosten zijn voor rekening van uw werknemers. Als de cursus in werktijd valt, hoeft u dus niet het loon door te betalen. Dat is in het verleden zo afgesproken: de werknemers hebben daar in het verleden een extra loonsverhoging voor gekregen. Zij hebben dat loon dus al betaald gekregen. De mogelijkheid is vervallen om meer budget op te nemen dan het beschikbare saldo. Dat komt omdat er geen premie meer wordt betaald om het voorschot in te lopen. 

Transitiefonds

Op de site www.pggmregelingen.nl is te vinden hoe de werknemer zijn resterende budget kan aanwenden. Dat moet dus wel vóór het eind van dit jaar zijn geregeld. Want dat wat overblijft aan IBR saldo ultimo 2016, zal worden gestort in een nieuw op te richten transitiefonds in het kader van duurzame inzetbaarheid. Dit fonds is bestemd voor werknemers.