Herstel...

Hoe staat ESPEQ er financieel voor

2015, het jaar van herstel. Een optimistische opmerking die aan alle kanten met voorzichtigheid omkleed moet worden, maar toch, herstel.

Na jaren van economische tegenslagen zien we een voorzichtige ommekeer. De lid-bedrijven geven steeds vaker het geluid dat orderportefeuilles weer gevuld raken. Niet met ruime marges, maar toch voldoende om de kosten te dekken en daarmee ook weer perspectief op te bouwen.

Ook bij ESPEQ zien we een vergelijkbare ontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben we enorm moeten ingrijpen in de organisatie. Zijn we geswitcht van BBL naar BOL en hebben we onze staf moeten terugbrengen naar het absolute minimum. Nu, in 2015 zien we bij ons de eerste tekenen van voorzichtig herstel. Zijn we sinds jaren weer in staat om BBL-contracten weer te sluiten. Hebben we kunnen investeren in nieuwe medewerkers om een groeipad verder gestalte te geven.

Qua resultaat zien we dit ook terug. ESPEQ stevent dit jaar nog wel  af op een verlies, maar een verlies ruim lager dan op voorhand begroot. Belangrijker nog is doorkijk naar 2016. Hierbij was de missie van ons bestuur om te komen tot een minimaal sluitende begroting. Met het team is er hard gewerkt, maar we kunnen dan ook met trots melden dat we voor 2016 een begroting hebben afgegeven met zwarte cijfers!

Natuurlijk beseffen ook wij dat het herstel broos is, er weinig incasseringsvermogen meer is, maar we zijn wel optimistisch. We kijken oprecht uit naar een nieuw jaar vol mooie uitdagingen.

Ik wens u alvast fijne feestdagen en hoop dat ook u het aankomend jaar kan genieten van het luikende herstel.

Met vriendelijke groet,
Bas Oude Reimer