Nieuwe opzet ESPEQ Plus

De organisatie en werkwijze van de afdeling ESPEQ Plus wordt op een aantal punte

Langs deze weg informeren wij u over enige wijzigingen in de organisatie en werkwijze van PLUS, onze afdeling voor bij-, om- , nascholing en volwasseneducatie.

In het afgelopen jaar is gebleken dat, niettegenstaande onverminderde pogingen tot

acquisitie, de marktvraag naar deze vormen van onderwijs, ook onder invloed van de nieuwe cao, sterk is afgenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat hier structureel niet snel verandering in zal komen.

Dat heeft er toe geleid dat wij de organisatie en werkwijze van de afdeling PLUS wederom hebben moeten bezien. Wij hebben dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan, omdat we de dienstverlening aan u, als gewaardeerde klant van onze PLUS producten, ongewijzigd willen handhaven.

Dit gezegd hebbende, zijn we wel tot de conclusie gekomen dat we het werk hiervoor anders moeten beleggen binnen onze organisatie. Dit betekent dat Jonna Schneiders en Joep Korteland ESPEQ binnenkort formeel zullen verlaten. Zij zijn inmiddels al veel minder vaak of niet meer aanwezig bij ons, teneinde zich op nieuwe activiteiten te kunnen concentreren. Hun formele dienstverband loopt iets langer door.

De activiteiten van PLUS worden gewijzigd voortgezet. Er is weliswaar een kwantitatief geslonken vraag, maar die is wel zeer wezenlijk in onze productenmix. ESPEQ PLUS blijft volwasseneducatie onverminderd aanbieden. Wij zullen daarbij intensief met externe opleidingsinstituten zoals Burggraaf, Bouwcirkel, Houtcirkel enz. enz. en andere deskundigen samenwerken.

Naar buiten toe veranderen dus wel de gezichten en de werkwijze, maar niet de mogelijkheden tot opleiden zoals wij die altijd aan u hebben kunnen bieden. We pakken de vragen uit de markt actief op, wanneer die op ons afkomt en zullen u dan graag van dienst zijn. In die zin worden de ambities aan de marktvraag gematcht.

De interne backoffice zal worden overgenomen door onze eigen Jacqueline Harren, die op dit moment al wordt ingewerkt. Voor al uw vragen kunt u voortaan contact met haar opnemen. Zij is bereikbaar op het nummer 072-5763039. Zij zal de werkzaamheden combineren met haar rol als secretaresse van het MT, een taak die enigszins wordt ingekrompen.

Ik hoop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Voor vragen op dit vlak kunt u terecht bij Robert Bloemraad.