Wel sollicitant maar geen vacature?

Denk aan ESPEQ Vakmansgroep

Sinds de bouwvak is ook bij ons als opleidingsbedrijf  merkbaar dat de bouw aantrekt. De lichting die direct na de bouwvak is begonnen bestond overwegend uit goed gemotiveerde jonge mannen en vrouwen, die binnen korte tijd de benodigde basisvaardigheden beheersten. Het plaatsen bij de leerbedrijven verliep voorspoediger dan afgelopen jaren. Vraag en aanbod zijn op dit moment redelijk tot goed in evenwicht. Onze gezamenlijke zoektocht naar nieuw bouwtalent blijft noodzakelijk, omdat onze verwachting is dat de vraag naar leerlingen blijft toenemen. Heeft u het spandoek om leerlingen te werven al hangen op uw bouwplaats? Of heeft u onze actie gemist?

Naast de groeiende vraag naar leerlingen, is het werken met een flexibele schil ook een ontwikkeling waarvan wij verwachten dat die nog wel een tijdje aanhoudt. Momenteel is er al een groot tekort aan vakkrachten in de bouw. Onze Vakmansgroep knoopt de vraag van de bedrijven aan geschikte kandidaten. Met training of bijscholing van de kandidaten in onze werkplaats onderscheiden wij ons van al die andere uitzendbureaus die wekelijks op uw deur kloppen. Daarnaast blijven we scherpe tarieven hanteren – ook nu de markt aantrekt. Onze Vakmansgroep denkt graag actief met u mee op het gebied van personeelszaken. Maak gebruik van hun kennis over de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld ZZP’ers.

Ook uw bedrijf ontvangt ongetwijfeld wekelijks open sollicitaties, voor functies op zowel de bouwplaats als kantoor. Mocht u geen vacature hebben, dan zouden wij het enorm op prijs stellen wanneer u deze open sollicitaties doorstuurt naar info@espeq.nl. Via onze Vakmansgroep kunnen we die kandidaten wellicht bij een ander bedrijf plaatsen. Hiermee behouden we deze mensen voor de bouw en daar zijn we allemaal bij gebaat.

Suzanne den Dulk