Timmerindustrie Noord-Holland

Hoe ESPEQ bedrijven uit de timmerindustrie in Noord-Holland ondersteunt

Afgelopen voorjaar hebben Henry Meijdam, Dick Teerling (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds SSWT) en Rob Goosensen in overleg met vertegenwoordigers vanuit de timmerindustrie nagedacht over hoe ESPEQ de bedrijven in Noord Holland het beste kan ondersteunen bij organisatie- en personeelsontwikkeling.

Kort samengevat ziet de markt er als volgt uit: De bedrijven hebben te kampen met een opkrabbelende markt. Veel concullega’s hebben de markt vrijwillig of gedwongen verlaten maar de prijzen staan nog steeds onder druk. In de timmerindustrie is op dit moment een professionaliseringsslag gaande die zowel te maken heeft met positionering in de bouwketen (extern) als verbeteringen in de interne bedrijfsprocessen. Het verschilt per bedrijf welke stappen al zijn gemaakt. In sommige situaties zie ik dat directies nog bijkomen van de financiële klappen die zijn gevallen, nog erg intern gericht zijn en niet in staat zijn om naar de toekomst te kijken. In andere gevallen hebben bedrijven hun processen goed op de rit en gaat het om de punten op de i.

Bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning door externe deskundigen. Met behulp van deze specialisten worden processen versneld en beginnersfouten voorkomen. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Het mooie is dat in de timmerindustrie een Sectorplan is geïntroduceerd, waarin een groot deel van de kosten (in een aantal gevallen 100%) wordt vergoed. Het sectorplan loopt tot eind september 2016, een goede reden om nu aan de slag te gaan. 

Doordat Espeq in het landelijk netwerk van HoutCirkel opereert, zijn we in staat de bedrijven in contact te brengen met de beste specialisten. Dat kunnen opleidingsinstituten zijn, maar bijvoorbeeld ook organisatie adviesbureaus.  Daarbij heeft Espeq de mogelijkheid om subsidie toegankelijk te maken en ondersteunt zij bij de administratieve afhandeling.

Espeq ondersteunt de bedrijven op de volgende manier:

  • Adviesgesprekken in het kader van scholing en training;
  • Scholing en training in de regio (op uw bedrijf of op locatie bij Espeq);
  • Toegang tot en voorlichting over subsidiemogelijkheden via het Scholingsfonds SSWT;
  • Kantinebijeenkomsten in bedrijven met voorlichting voor medewerkers;
  • Regionale themabijeenkomsten.