De ABU publiceerde eind mei dit jaar in hun vakblad een paginabreed interview met Stef Noppers (Manager Relatiebeheer & Marktontwikkeling), betreft onze bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Bron: abu.nl

Arrangement helpt ook gemeenten en UWV

Gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio zijn blij met het arrangement. “Het geeft alle betrokkenen meer duidelijkheid over de voorwaarden en financiële afspraken die nodig zijn,” zegt Roy Huisman (senior adviseur werkgeversdiensten) van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. “Hierdoor zien we meer duurzame uitstroom van statushouders naar de bouw, we kunnen meer snelheid maken en het versterkt onze publiek-private samenwerking in de regio. De toegenomen uniformiteit en duidelijkheid lijkt vanzelfsprekend, maar dit is het landelijk zeker nog niet. Terwijl dit echt op meer plekken kan. In onze regio pakken wij in ieder geval door om zoveel mogelijk werkzoekenden ‘werkfit’ te maken en te begeleiden naar passend werk.”

Wat ESPEQ heeft gedaan, kan volgens Stef Noppers overal in Nederland.

Wie het initiatief moet nemen, is volgens hem vooral afhankelijk van het startpunt.
“Bij ons was dat: vakmensen vinden voor de vraag van werkgevers. Als het begint bij gemeenten die statushouders beter op weg willen helpen, kunnen zij de werkgever vragen: wat hebben jullie nodig om deze kandidaat succesvol aan het werk te krijgen? In plaats van de standaard plaatselijke subsidieregeling meegeven.”

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt