ESPEQ hanteert voor bedrijven die leerling-werknemers van ESPEQ inlenen welke vallen onder de “Cao Bouw & Infra” en de “Cao voor het Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf” (hierna te noemen “de cao’s”), bij onwerkbaar weer de regeling die het UWV hanteert.

Let op: voor medewerkers ingeleend vanuit ESPEQ Vakmansgroep gelden andere voorwaarden. Indien u daar vragen over heeft, neemt u contact op met uw contactpersoon.

MELDINGEN VORST/IJZEL/SNEEUWVAL/ANDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN
elke onwerkbare dag vóór 9:30 uur (graag zo vroeg mogelijk via onderstaand formulier)

Om gebruik te kunnen maken van de regeling dient u als inlenend bedrijf, tussen 1 november en 31 maart, elke onwerkbare dag vóór 9.30 uur (maar liever eerder) melding te doen aan ESPEQ.
De melding gebeurt via onderstaande formulier.

Voorwaarden:
Er is alles aan gedaan om de leerling-werknemer door te kunnen laten werken. Lukt dit echt niet en is de enige reden het onwerkbare weer dan kan de melding gedaan worden.
De leerling-werknemer mag op de gemelde dagen niet werken.
Als een leerling-werknemer gemeld is, mag hij of zij ook niet aanwezig zijn op de werkplek.

UWV controleert de gemelde werkplekken, zowel op de opgegeven weersomstandigheden als op (aanwezigheid van) gemelde werknemers. Wanneer UWV medewerkers aantreft die afgemeld zijn, dan wordt de werkgever voor een heel jaar uitgesloten van de regeling voor alle medewerkers.

NB. U kunt, door in het meldingsformulier de datum aan te passen in een toekomstige datum, enkele dagen vooruit werken. Achteraf gemelde dagen of meldingen die te laat bij ESPEQ binnenkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen en gelden dus niet als gemelde dag.

WACHTDAGEN BIJ VORST/IJZEL/SNEEUWVAL/ANDERE WEERSTANDIGHEDEN
(uitgezonderd langdurige regenval)

Voor de wachtdagen houden wij het aantal dagen aan die het UWV hanteert in samenhang met de in de cao’s opgenomen normen.

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden waarvoor u WW bij onwerkbaar weer aanvraagt. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar.

Tijdens de wachtdagen schrijven de door u ingeleende ESPEQ leerling-werknemers gewerkte uren.

MELDINGEN LANGDURIGE REGENVAL ELKE ONWERKBARE DAG VÓÓR 9:30 UUR (graag zo vroeg mogelijk via onderstaand formulier)

Wordt het werk gedurende de dag stilgelegd wegens langdurige regenval? Dan kunt u ook na 10.00 uur een melding doen, maar wel dezelfde dag en uiterlijk om 14:00.

WACHTDAGEN BIJ LANGDURIGE REGENVAL

Voor de wachtdagen houden wij het aantal dagen aan die het UWV hanteert in samenhang met de in de cao’s opgenomen normen.

Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Tijdens de wachtdagen schrijven de door u ingeleende ESPEQ leerling-werknemers gewerkte uren.

WW-UITKERING WEGENS ONWERKBAAR WEER

Voor de dagen onwerkbaar weer die buiten de wachtdagen vallen vraagt ESPEQ een WW-uitkering aan voor de leerling-werknemers die door onwerkbaar weer niet kunnen werken én die tijdig bij ESPEQ zijn gemeld.

Voor leerling-werknemers van ESPEQ heeft de regeling geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon betaald krijgen, zowel tijdens de wachtdagen als de onwerkbaar weerdagen daarna. Het verschil tussen de uitkering van UWV en het normale loon wordt door ESPEQ betaald.

Tot slot attenderen wij u er op dat dit geen specifieke regeling voor ESPEQ is. U kunt voor uw eigen personeel ook gebruik maken van deze regeling door zelf de meldingen bij UWV te verzorgen en opvolgend ook de WW-uitkering aan te vragen.

Meld hier uw ESPEQ leerling-werknemer

Gegevens leerbedrijf

Gegevens ESPEQ leerling-werknemer

Gegevens werkobject

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt