ESPEQ hanteert de (UWV) regeling Onwerkbaar weer voor bedrijven die leerling-werknemers van ESPEQ
inlenen die vallen onder de “Cao Bouw & Infra” en de “Cao voor het Schilders-, Afwerkings-,
Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf” (hierna te noemen “de cao’s”).

Let op, voor medewerkers ingeleend vanuit ESPEQ Vakmansgroep gelden andere voorwaarden. Indien u daar vragen over heeft, neemt u contact op met uw contactpersoon.

Melding per dag, dagelijks vóór 9.30 uur

Maar liever eerder via onderstaand formulier!

Om gebruik te kunnen maken van de regeling dient u als inlenend bedrijf, tussen 1 november en 31 maart, dagelijks vóór 9.30 uur (maar liever eerder) melding te doen aan ESPEQ van iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt.

De leerling-werknemer mag op de gemelde dagen niet werken. Is er vervangend werk voor de leerling-
werknemer, dan kan hij of zij niet aangemeld worden voor de regeling. Als een leerling-werknemer gemeld is, mag hij of zij ook niet aanwezig zijn op de werkplek.

UWV controleert de gemelde werkplekken, zowel op de opgegeven weersomstandigheden als op
(aanwezigheid van) gemelde werknemers. Wanneer UWV medewerkers aantreft die afgemeld zijn, dan wordt de werkgever voor een heel jaar uitgesloten van de regeling voor alle medewerkers.

NB. U kunt, door in het meldingsformulier de datum aan te passen in een toekomstige datum, enkele dagen vooruit werken. Achteraf gemelde dagen of meldingen die te laat bij ESPEQ binnenkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen en gelden dus niet als gemelde dag.

Wachtdagen

Bij vorst (waarvoor de in de cao’s opgenomen normen gelden), ijzel, sneeuwval en andere buitengewone
natuurlijke omstandigheden gelden 2 wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen schrijven de door u ingeleende ESPEQ leerling-werknemers gewerkte uren.

WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Nadat de wachtdagen zijn verstreken vraagt ESPEQ een WW-uitkering aan voor de leerling-werknemers die door onwerkbaar weer niet kunnen werken én die tijdig bij ESPEQ zijn gemeld. Voor leerling-werknemers van ESPEQ heeft de regeling geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon betaald krijgen, zowel tijdens de wachtdagen als de onwerkbaar weerdagen daarna. Het verschil tussen de uitkering van UWV en het normale loon wordt door ESPEQ betaald.

Tot slot attenderen wij u er op dat dit geen specifieke regeling voor ESPEQ is. U kunt voor uw eigen personeel ook gebruik maken van deze regeling door zelf de meldingen bij UWV te verzorgen en opvolgend ook de WW-uitkering aan te vragen.

Meld hier uw ESPEQ leerling-werknemer

Gegevens leerbedrijf

Gegevens ESPEQ leerling-werknemer

Gegevens werkobject

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt