Promotie en werving

Instroom van (jonge) mensen in de branche is de grootste uitdaging de komende 10 jaar. Als opleidingsbedrijf laten we 80% van alle vmbo’s in de regio kennismaken met de bouw. We hebben hiervoor een prachtige Techniek Promotiebus rondrijden en een fulltime promotiemedewerker laat zien hoe gaaf het is om in de bouw te werken. Hij geeft workshops in de werkplaats, verzorgt technieklessen en gastlessen op scholen, organiseert excursies naar bouwplaatsen, organiseert evenementen als Tech Your Talent en voert promotie op onderwijsbeurzen en open dagen.

Geen winstoogmerk

In 1984 is ESPEQ Bouwopleidingen opgericht dóór en vóór de bouwbedrijven in de regio NHN. In goede en slechte tijden worden leerlingen opgeleid voor de bouwnijverheid. ESPEQ ontvangt geen financiering vanuit het ministerie en wordt draaiende gehouden door alle inlenende bedrijven. Positieve resultaten worden niet weggegeven als bonussen of winstuitkering maar weer geïnvesteerd in de opleidingen voor uw sector.

Matchen en begeleiden

In de werkplaats brengen wij de toekomstige vakkrachten werknemersvaardigheden bij en worden ze getraind tot ze de technische basisskills in de vingers hebben. Dit zijn maatwerkprogramma’s die op de leerlingen zijn afgestemd. Wij kennen uw bedrijf en plaatsen een leerling die past bij uw bedrijf.
Onze arbeidsbemiddelaars bezoeken de leerling en houden zijn ontwikkeling op de bouwplaats en voortgang in de studie in de gaten. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor uw leermeester.

Trainen

Bij de start heeft de leerling diverse veiligheidstrainingen gekregen en geleerd te werken met (elektrisch) handgereedschap. Daarnaast beschikt hij over een VCA en BHV. De intredingskeuring (CAO Bouw & Infra) vindt plaats tijdens de intake. Gedurende de opleiding krijgen leerlingen extra trainingen afgestemd op de wensen vanuit de bedrijven. Zaken waar we op inzetten zijn communicatietrainingen, werknemersvaardigheden en specifieke werkgerichte trainingen zoals het veilig aanslaan van lasten. In voorbereiding op het praktijkexamen (PvB) verzorgt ESPEQ kosteloos trainingen voor de examenonderdelen die leerlingen binnen uw bedrijf niet kunnen oefenen. Hiermee heeft de leerling de garantie dat hij voldoende voorbereiding krijgt voor de Proeve van Bekwaamheid.

Ontzorgen van uw bedrijf

Als inlenende bedrijf voert u geen loonbelasting. Correspondentie met gemeenten, belastingdienst en subsidieverstrekkers verloopt via ESPEQ. De intrede- en PAGO-keuringen worden conform cao afspraken door ESPEQ georganiseerd. Wanneer u nog geen erkend leerbedrijf bent helpen wij u door de benodigde procedure.

Werkgeversrisico is voor ESPEQ

De leerlingen hebben een arbeidsovereenkomst met ESPEQ. De werkgeversrisico’s liggen daarmee bij ESPEQ. Dit betekent voor u dat u geen loon betaalt bij ziekte of verzuim. Ook bij arbeidsongeschiktheid of een arbeidsconflict kunt u terugvallen op ESPEQ.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt