Het EIB-rapport is een duidelijke waarschuwing dat er heftige tijden aankomen voor de bouwsector. Alleen wekt de prognose van het hoge aantal ontslagen geheel onterecht de indruk dat er geen nieuwe mensen in de bouw nodig zouden zijn. Het tegenovergestelde is waar: alle jongens en meiden zijn nu hard nodig om de bouwvakkers van de toekomst te worden. De opdracht voor de bouw is onverminderd groot, er komt een grote natuurlijke uitstroom van babyboomers en binnen twee jaar trekt de bouw naar verwachting weer sterk aan.

Het was een mooi staaltje lobbywerk van Bouwend Nederland dat premier Rutte in zijn persconferentie meldde dat er op de bouwplaats gewoon kan worden doorgewerkt  – uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Samen blijven bouwen aan Nederland was zijn boodschap.

De boodschap uit het laatste EIB rapport is daarom ongelukkig gekozen en valt voor ons niet in de categorie samen de schouders eronder. In deze tijden mag het halen van publiciteit geen doel op zich zijn en hebben we allemaal een verantwoordelijkheid die verder reikt dan het runnen van de eigen toko. Zelfs nu de horeca 100% stil is komen te vallen heeft er in de media nog niets gestaan over ontslagen. De houding daar is: als straks alles weer open is gaan we weer buffelen en de gasten een leuke tijd bezorgen.

De opgave voor de bouw is en blijft het komende decennium ontzettend groot. Er moeten jaarlijks  75.000 woningen worden gebouwd, het corporatiewerk wordt volop opgepakt zodra vakmensen weer bij particulieren over de vloer kunnen komen en de enorme energietransitie en verduurzamingsoperatie zijn zeer grote en uitdagende projecten voor de bouw. De infrasector kent een vergelijkbare opgave voor mobiliteit en vervanging en onderhoud van duizenden kunstwerken. Voor al deze opgaven zijn simpelweg heel veel vakmensen nodig. Nu en in de toekomst.

Voor opleidingsbedrijven is dit kwartaal heel belangrijk voor de instroom van leerlingen voor volgend schooljaar. De meer dan 40 vestigingen in het land voeren we het hele jaar door promotie om te laten zien hoe gaaf en boeiend het is om te werken in de bouw. Imago van de branche is daarbij ontzettend belangrijk. Werkzekerheid is voor leerlingen en hun ouders een belangrijke reden om voor een opleiding in de bouw te kiezen. Ongenuanceerde berichten over ontslagen in de bouw zijn funest voor gezonde instroom bij de opleidingsbedrijven.

In de dagelijkse contacten met tientallen erkende leerbedrijven wordt duidelijk dat men de financieel economische crisis van begin dit decennium nog niet is vergeten. Ook het tekort aan vakmensen dat ontstond toen de conjunctuur omsloeg hebben velen nog op het netvlies. Daarmee realiseren bedrijven zich dat het van belang is die enthousiaste jongens en meiden die aan Nederland willen bouwen op bouwplaatsen en kantoor een plek blijven bieden. Dit om te voorkomen dat de huidige generaties voor andere branches kiest.

De bouw en infra heeft een geweldige opleidingsinfrastructuur. Leerlingen zijn geen flexibele schil, maar de vakmensen van de toekomst. Gooi de hekken niet dicht, maar blijf leerlingen opleiden en behoud ze daarmee voor jouw bedrijf en de branche: laten we die boodschap vooral uitdragen . Samen moet ons dat lukken -wij doen graag mee!

Namens de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland,

Suzanne den Dulk, voorzitter

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt