De sector vindt het van groot belang dat opleidingsbedrijven leerlingen blijven opleiden, ook nu het EIB een krimp voorziet voor 2021. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Ook ESPEQ gaat deze ondersteuning voor de nieuwe leerlingen aanvragen. Het doel van de regeling is het behouden van vakmanschap – nu en in de toekomst. Met deze regeling worden o.a. opleidingsbedrijven gestimuleerd om leerlingen te blijven aannemen en opleiden.

Als opleidingsbedrijven maakt ESPEQ onderdeel uit van de unieke opleiding infrastructuur binnen de bouw. Ruim 35 jaar geleden zijn de opleidingsbedrijven vóór en dóór de bouwbedrijven opgericht, zonder winstoogmerk. Alle inlenende bedrijven zijn eigenaar en worden vertegenwoordigd door de regionale besturen van de opleidingsbedrijven. Niet alleen deze subsidie, maar ook alle andere inkomsten die worden gegenereerd worden voor dit collectieve belang ingezet.

ESPEQ blijft investeren in de volgende onderdelen:

  • Instroom
    Ook in de (nabije) toekomst blijft het van het grootste belang dat ESPEQ volop leerlingen blijft werven voor de bouw. De vraag naar vakmensen blijft immers groot. Promotie voeren en het werven van leerlingen kent in deze coronatijd veel belemmeringen en extra uitdagingen. Nieuwe ideeën voor verbeteringen, extra activiteiten, promotie en trainingen zijn er altijd voldoende. Met deze bijdrage kunnen we extra investeren in promotie met o.a. intensievere contacten met vmbo scholen (extra activiteiten, lessen en meeloopdagen) en het door-ontwikkelen van zij-instroom trajecten. 
  • Behoud en Verdieping
    Naast de verplichte onderdelen die BBL leerlingen moeten kennen en kunnen om hun diploma te halen, wil ESPEQ meer bieden. Onze bedrijven waarderen extra vaktechnische trainingen en veiligheidstrainingen, maar ook de soft skills trainingen als klantvriendelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Hiermee worden onze leerlingen beter voorbereid op hun werkzame leven in de bouw. 

Als werkgever ontvangt ESPEQ meerdere subsidies. Dit maakt extra activiteiten mogelijk die niet kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige tarieven. Zowel deze subsidies als andere inkomsten worden altijd weer geïnvesteerd in het verbeteren van (automatisering)processen, de werkplaatsen en de opleidingen. De afgelopen jaren heeft EPEQ de tarieven uitsluitend aangepast met in de cao’s afgesproken verhogingen. Dat blijft de ambitie voor de komende jaren.

Hiermee dragen we bij aan het behoud van vakmanschap, kwaliteit van de opleiding en continuïteit van de instroom.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt