Al geruime tijd volgt ESPEQ de ontwikkelingen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tijdens de evaluatiegesprekken met de lidbedrijven kwam naar voren dat er behoefte is om de methodiek van de WKB en de verdere digitalisering binnen de bouw op te nemen in het lesprogramma, zodat toekomstige vakkrachten ermee vertrouwd raken.

Toen officieel bekend werd dat de wet per 1 januari 2024 ingaat (voor nieuwbouwprojecten), is ESPEQ met het Horizon College in overleg gegaan om te onderzoeken hoe we de werkwijze ook in de lesmethodiek kunnen integreren. Dankzij de goede samenwerking en korte communicatielijnen konden we hierin snel schakelen.

Met trots informeren wij u dat de werkwijze omtrent Wkb is opgenomen in de lesmethodiek van niveau 2 en niveau 3. Dit hebben we gerealiseerd door bestaande werkwijzen aan te vullen en te verrijken. Leerling-werknemers zijn al gewend verslagen te maken van de praktijkopdrachten. Hierbij worden werkzaamheden uitgeschreven en wordt beeldmateriaal verzamelt. Door die werkwijze als basis te nemen en ze mee te nemen in de werkwijze van de WKB bereiken we twee doelen:

  1. De leerling-werknemer voelt meer noodzaak en urgentie voor het werk dat hij tijdens de opleiding moet opleveren.
  2. Door de nadruk te leggen op Wkb, leren we de huidige generatie vakkrachten een werkwijze die ze ook in de praktijk moeten toepassen.

Na de werkwijze in niveau 2 eigen te hebben gemaakt worden de leerling-werknemers tijdens hun niveau 3 opleiding uitgedaagd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor dossiervorming, waarbij het vastleggen van details en productinformatie de basis wordt. Deze dossiervorming wordt digitaal uitgevoerd.

Leerling-werknemers worden gedurende de opleiding door het Horizon College getraind in het borgen van documenten, opstellen en versturen van mails en ook het digitaal tekeninglezen.

Uiteraard halen we nog veel meer informatie op uit de evaluatiegesprekken met lidbedrijven. Hierdoor blijven we onszelf uitdagen om nieuwe technieken en methoden in de opleiding te integreren.

Zaken waar wij u de volgende keer over informeren zijn:

  • Hoe trainen wij onze leerling-werknemers in het luchtdichtbouwen.
  • Hoe trainen wij onze leerling-werknemers in het gebruik van nieuw materialen.
  • Hoe leren wij onze leerling-werknemers om zelfstandig te werken, eigen controle uit te kunnen voeren en het overzicht binnen een proces te bewaren.
Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt