Op basis van evaluatiegesprekken met bedrijven is de wens geuit om de vaardigheden van luchtdicht bouwen aan te bieden aan onze leerlingen. In dit artikel delen we hoe we hier invulling aan hebben gegeven. Luchtdicht bouwen, het aanleren van procesmatig werken, logisch nadenken en het controleren van eigen werk zijn belangrijke aspecten binnen de bouwsector.

De ontwikkeling en het belang van luchtdicht bouwen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het realiseren van een luchtdichte constructie vereist echter een grondige kennis van bouwmaterialen en afdichtingstechnieken en daarbij een nauwkeurige uitvoering. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een grotere complexiteit van bouwwerken en benadrukt daarmee het belang van procesmatig werken, logisch nadenken en het controleren van het eigen werk.

  • Na in de ochtend kort meegenomen te worden in relevante wet- en regelgeving, het nut en de noodzaak en aandachtspunten van het luchtdicht bouwen, zal de rest van de dag praktisch in de opleidingswerkplaats worden doorgebracht.
  • Op door ESPEQ gemaakte proefopstellingen zal uitvoerig behandeld en geoefend worden hoe je op de juiste manier de producten moet verwerken.
  • Deelnemers ontvangen van ESPEQ, naast de opgedane kennis en kunde, een certificaat van deelname.

Procesmatig werken, logisch nadenken en het controleren van eigen werk zijn fundamentele vaardigheden die niet alleen essentieel zijn bij het luchtdicht bouwen, maar ook in de dagelijkse gang van zaken. Deze aanpak vormt daarom al langere tijd de rode draad van de begeleiding in de werkplaats bij ESPEQ.

Natuurlijk zijn leerlingen na een training niet direct in staat om alle stappen in het proces zelfstandig uit te voeren. Echter, door verschillende trainingen aan te bieden bij ESPEQ en deze werkmethodieken herhaaldelijk te blijven benadrukken, dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van deze vaardigheden in de praktijk.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt