Ook de komende vijf jaar bieden we aantrekkelijk en flexibel onderwijs voor doeners met denkkracht. Dit doen we vanuit het beste Bouw- en Techniekcentrum en dat staat in Heerhugowaard. Onze opleidingen blijven toegespitste op de vraag vanuit de arbeidsmarkt van onze branches voor voldoende goed gekwalificeerde werknemers.

Wat gaan we doen.
We zetten in op innovatie van ons opleidingsaanbod. We ontwikkelen nieuwe opleidingen en keuzedelen en richten ons op een Leven Lang Ontwikkelen. Mede dankzij een goed studentenvolgsysteem blijven theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd.

Om de instroom verder te bevorderen, zetten we in op een versterking van onze werving en promotie. Dit doen we onder meer door de inzet van de vers ontwikkelde vmbo-carrousels.

Docenten en instructeurs worden getraind in nieuwe ontwikkelingen in de sector en de inzet van hybride docenten verrijken het onderwijs.

Binnen het DudocXP2 project wordt het practoraat ‘Toekomstgerichte Techniekopleidingen’ ontwikkeld. De practor onderzoekt hoe de beroepen in onze sectoren zich de komende jaren gaan ontwikkelen en welke skills moeten worden geleerd om met de opleidingen goed aan te blijven sluiten bij wat de bedrijven nodig hebben.

Wie doen er mee.
Naast de eerder genoemde vijf partners is het bedrijfsleven uiteraard zeer belangrijk. Op verschillende manieren zal hun input worden opgehaald.

De scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio zijn de andere belangrijke partners. Aan al die scholieren op de vmbo’s en havo’s laten we zien hoe mooi het is om te werken in de bouw en techniek, met als doel zo veel mogelijk scholieren op te leiden voor onze branches.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt